Så fungerar PBL kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken är ett verktyg för dig som använder plan- och bygglagen. På de olika webbsidorna i denna handbok kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas. Du kan också skapa en egen pdf med valfritt innehåll från kunskapsbanken.

Du navigerar på PBL kunskapsbanken genom huvudrubrikerna överst på varje sida. På startsidan kan du även navigera till andra delar av kunskapsbanken: Webbutbildningar, Webbseminarier, bevakning av rättsfall, Uppföljning, prenumerera på nyhetsbrev samt Teman.

PBL kunskapsbankens olika delar

  • Allmänt – i detta avsnitt beskrivs bland annat Plan- och bygglagens innehåll och definitioner, byggnadsnämndens ansvar samt ersättning och inlösen. Här finns även ett avsnitt och Lag & rätt samt bevakning av rättsfall. Rättsfallen är utvalda av Boverkets jurister och även kommenterade. Boverket gör således en bedömning av vilka rättsfall som av någon anledning är extra intressanta och kommenterar dessa.
  • Regionplan – i detta avsnitt finns information om bland annat vilka som är inblandade i regionplanering och hur denna kan gå till.
  • Översiktsplan – här finns information om översiktsplanens nytta, funktion och användning samt att en lista på webbplatser till samtliga kommuners översiktsplaner.
  • Detaljplan – i detta avsnitt finns information om bland annat processen för hur en detaljplan tas fram samt vilka planbestämmelser som kan användas. Här finns även temasidor om hur bland annat buller och dagvatten hanteras vid detaljplanering.
  • Lov & byggande - i detta avsnitt finns information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
  • BBR – i detta avsnitt finns läsanvisningar till Boverkets byggregler.
  • EKS- i detta avsnitt finns läsnavisningar till Boverkts konstruktionsregler.

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Svaren kommer bara från PBL kunskapsbanken.

Lagtexter

Alla hänvisningar till lagtexter sker genom att du klickar på hänvisningen i texten som kan se ut så här:

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 27 §

Då öppnas texten och du kan läsa den. Lagtexten kommer från riksdagens databas och uppdateras varje dygn. Det garanterar att du som besökare på PBL kunskapsbanken alltid har tillgång till den aktuella lagtexten. Först står lagen och därefter kommer aktuell författningsbeteckning.

Gör din egen pdf

I högra hörnet på varje sida finns en knapp som heter "Gör din egen pdf". Om du klickar på den kommer du till en webbsida där du kan utforma innehållet i din egen pdf från PBL kunskapsbanken. Här finns många möjligheter som du kan välja mellan. På sidan kan du också ladda ner en ny AdobeReader som är verktyget som du behöver för att kunna läsa pdf-filen. Men du kan också skriva ut enskilda sidor genom din egen webbläsares skrivarfunktion.

Startsidan

På startsidan finns förutom ovanstående funktioner även ett nyhetsflöde längst ner till höger på sidan. Dels aktuella händelser som kommer publiceras på PBL kunskapsbanken, men även information om vilka sidor som senast blivit publicerade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej