Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Riksintressen i den fysiska planeringen

  Boverkets tema i PBL kunskapsbanken om riksintressen har nu uppdaterats och utökats med ett antal nya sidor. Där beskrivs riksintressesystemet, vilka roller inblandade myndigheter har och hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

 • Nyhet, Inredning och utrustning för matlagning

  Boverket har utökat sin vägledning om BBR på PBL kunskapsbanken, med en text som handlar om inredning och utrustning för matlagning.

 • Nyhet, Boverkets bevakning av rättsfall: Konstruktion utan tak eller väggar ansågs vara ett byggnadsverk

  Boverket refererar och kommenterar intressanta domar som rör tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. En konstruktion utan tak eller väggar ansågs var ett byggnadsverk.

 • Nyhet, Parkeringsplatser - bygglov och bygglovsbefriade

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken om parkeringsplatser.

 • Nyhet, Tolkning av plan- och bygglagstiftningen

  Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om tolkning av plan- och bygglagstiftningen.

 • Nyhet, Mindre byggnad på allmän plats

  Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om bygglovsbefriad mindre byggnad på allmän plats. Lovplikten för dessa byggnader ändrades i samband med den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2017.

 • Nyhet, Bygglov för ljusanordningar

  Boverket har publicerat en vägledningstext om lovplikten för ljusanordningar. Lovplikten ändrades/förtydligades 1 juli 2017.

 • Nyhet, Detaljplanekonferens 2017

  Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte? SKL och Boverket arrangerar konferensen den 25-26 oktober i Stockholm.

 • Nyhet, PBL Kompetensdagar 2017

  Boka in i din kalender redan nu! PBL Kompetensdagar 14 – 15 december på Münchenbryggeriet i Stockholm! Webbutbildningar i plan- och bygglagen är i fokus liksom framgångsfaktorer i PBL processen, rättsfall och medborgardialogens betydelse för ett hållbart bostadsbyggande.

 • Nyhet, Otydligheter i 13 kap. 16 § PBL

  I samband med de lagändringar (SFS 2017:424) som trädde i kraft den 1 juli 2017 i plan- och bygglagen, PBL, uppstod en otydlighet i lagen. Det rör sig om en motstridighet mellan andra och tredje stycket i 13 kap. 16 § PBL.

Sidansvarig: Webbredaktionen