Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Kulturvärden i teori och praktik

  Boverket har uppdaterat sin vägledning om kulturvärden i PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Mer vägledning om bygglov för anläggningar

  Boverket har publicerat vägledning om bygglov för anläggningar vad gäller golfbanor, begravningsplatser, idrottsplatser samt tunnlar och bergrum.

 • Nyhet, PBL kompetensdagar 2017

  Med PBL Kompetensdagar vill Boverket ge alla som arbetar med PBL möjlighet att diskutera kompetensfrågor ur ett brett perspektiv.

 • Nyhet, Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

  Om åtgärden som en lovansökan gäller också kräver dispens eller tillstånd från eller anmälan till en annan myndighet ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om dispens, tillstånd eller anmälan ska bara lämnas om det är relevant för den aktuella åtgärden.

 • Nyhet, Väderskydd för kollektivtrafiken

  Det krävs bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Fristående väderskydd för kollektivtrafiken kan dock, under vissa förutsättningar, uppföras utan bygglov.

 • Nyhet, Tillsyn av lekplatser

  I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser. Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen.

 • Nyhet, Boverkets webbseminarium 25 och 26 oktober

  Både den 25 oktober och den 26 oktober sänder Boverket webbseminarier, kl 14.00 båda dagarna. Den 25 oktober handlar det om gestaltning och PBL och den 26 oktober har webbseminariet byggfrågor i fokus. Välkomna att titta live eller i efterhand!

 • Nyhet, Höghus krymptes i MÖD

  Boverkets tema i PBL kunskapsbanken om "Hälsa, säkerhet och risker" har utökats med ett kommunexempel som handlar om ett avgörande i MÖD. Avgörandet handlar om ett högt bostadshus i Hjorthagen, Stockholm.

 • Nyhet, Riksintressen i den fysiska planeringen

  Boverkets tema i PBL kunskapsbanken om riksintressen har nu uppdaterats och utökats med ett antal nya sidor. Där beskrivs riksintressesystemet, vilka roller inblandade myndigheter har och hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

 • Nyhet, Inredning och utrustning för matlagning

  Boverket har utökat sin vägledning om BBR på PBL kunskapsbanken, med en text som handlar om inredning och utrustning för matlagning.

Sidansvarig: Webbredaktionen