På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Bostadsanpassningsbidraget

Översyn av lagen

  Boverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag och har föreslagit en helt ny lag. Förslaget bereds nu av Socialdepartementet.

  Här kan du läsa mer om hur översynen bedrevs på Boverket och om vad Socialdepartementet har gjort. 

  Observera att så länge riksdagen inte har fattat beslut om någon ny lag om bostadsanpassningsbidrag eller beslutat om ändringar i den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag så är det den nuvarande lagen som gäller.

  Välkommen till  handboken

  Välkommen till Boverkets  digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget och
  återställningsbidraget!

  I denna digitala handbok finner du bland annat lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om bostadsanpassningsbidraget eller återställningsbidraget. Det finns också en handläggningsguide.

  Här kan du läsa mer om handboken och få viktiga läsanvisningar.