Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna om bostadsanpassningsbidraget som Boverket inte har publicerat tidigare. Till exempel nya domar, tillsynsbeslut och rapporter. Nyheterna ligger kvar i sex månader. Om du vill läsa äldre nyheter kan du besöka webbsidan "Arkiv för aktuellt" som du hittar under "Relaterad information". 

 • Nyhet, Senaste nytt om en eventuell ny lag

  Regeringens remiss till Lagrådet och Lagrådets yttrande över förslaget till en ny lag om bostadsanpassningsbidrag

 • Nyhet, Dom om 9 § vid ny familjebildning

  Boverket publicerar en dom om tillämpligheten av 9 § vid ny familjebildning.

 • Nyhet, Boverket publicerar flera tillsynsbeslut

  Boverket publicerar sex tillsynsbeslut som handlar om bland annat handläggningstid och dokumentation.

 • Nyhet, Rättsfall om återställningsbidrag

  Boverket publicerar ett referat av en kammarrättsdom som handlar om återställningsbidraget och innebörden av villkoret att anpassningsåtgärden ska vara till nackdel för andra boende.

 • Nyhet, Rättsfall om möjligheten att tvätta

  Kammarrättsdom om tvättmöjlighet för att bostaden ska vara ändamålsenlig.

 • Nyhet, Rättsfall om sensorstyrd blandare

  Boverket publicerar ett referat av en kammarrättsdom där det prövades om en sensorstyrd blandare i badrummet var bidragsberättigande.

 • Nyhet, Låsbara eluttag

  Kammarrätten i Göteborg har ansett att installation av låsbara eluttag till en mikrovågsugn var bidragsberättigande.

 • Nyhet, Borttappad handsändare

  Boverket publicerar ett referat av en kammarrättsdom där domstolen prövade om bidrag kunde beviljas för en borttappad handsändare.

 • Nyhet, Rättsfall om ljudisolering

  Boverket publicerar ett referat av en kammarrättsdom som handlar om ljudisolering.

 • Nyhet, Information om översynen

  Mer information om översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Sidansvarig: Webbredaktionen