Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna om bostadsanpassningsbidraget som Boverket inte har publicerat tidigare. Till exempel nya domar, tillsynsbeslut och rapporter. Nyheterna ligger kvar i sex månader. Om du vill läsa äldre nyheter kan du besöka webbsidan "Arkiv för aktuellt" som du hittar under "Relaterad information". 

 • Nyhet, Låsbara eluttag

  Kammarrätten i Göteborg har ansett att installation av låsbara eluttag till en mikrovågsugn var bidragsberättigande.

 • Nyhet, Borttappad handsändare

  Boverket publicerar ett referat av en kammarrättsdom där domstolen prövade om bidrag kunde beviljas för en borttappad handsändare.

 • Nyhet, Rättsfall om ljudisolering

  Boverket publicerar ett referat av en kammarrättsdom som handlar om ljudisolering.

 • Nyhet, Information om översynen

  Mer information om översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

 • Nyhet, Fem tillsynsbeslut

  Boverket publicerar i dag fem tillsynsbeslut från Boverket.

 • Publikation, Så fördelade kommunerna bostadsanpassningsbidraget under 2015

  Boverket har i en årlig rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2015. Justeringar av trösklar forsätter att vara den vanligaste åtgärden, följt av uppsättning av stödhandtag, montering av ramper och spisvakt.

 • Nyhet, Om kommunen tidigare beviljat bidrag efter en flytt

  Boverket publicerar referat av två kammarrättsdomar som handlar om möjligheten att beviljas bostadsanpassningsbidrag efter en flytt och då närmare bestämt om följden av att kommunen tidigare har beviljat bidrag för åtgärder i samma bostad.

 • Nyhet, Rättsfall om behov av tröskelramp till soprum

  Kammarrätten i Jönköping har prövat en persons möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tröskelramp till tröskeln till miljörummet.

 • Nyhet, Rättsfall om särskilda skäl

  I en kammarrättsdom har prövats bland annat om det fanns särskilda skäl för valet av bostad.

 • Nyhet, Kammarrättsdom

  Boverket publicerar en dom från Kammarrätten i Jönköping.

Sidansvarig: Webbredaktionen