Boverkets översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen gav våren 2013 Boverket i uppdrag att se över lagen om bostadsanpassningsbidrag. Uppdraget redovisades i december 2014. Under denna rubrik lämnar Boverket information om översynen. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej