Ägarlägenhet

Information om stöd och bidrag för dig som bor i eller producerar ägarlägenheter. I "Relaterad information" hittar du länk till en webbsida som beskriver olika boendeformer.

Stöd till utemiljöer

Illustration över stadsmiljö

Regeringen har beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Syftet är att stödet ska höja livskvaliteten och stimulera till aktivitet och social gemenskap i dessa områden.

Bostadsanpassningsbidrag

Kvinna med rullator i hall. Foto Hans Ekestang

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig.

Förvärvsgaranti

En skylt med texten "Till salu" som pekar mot ett bostadshus. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej