Bidrag som går att söka eller komplettera via våra e-tjänster

Här finns bidrag, stöd och garantier som går att söka, komplettera eller följa upp via våra e-tjänster.

Sök Energimyndighetens solcellsbidrag

Solceller på byggnad. Foto: Hans Ekestang

Regeringen pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar medlen till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets e-tjänst. Mer information finns på Energimyndighetens webbplats. Länk finns i "Relaterad information".

Sök Energimyndighetens stöd till lagring av egenproducerad elenergi

Vindkraft för egenproducerad el. Foto: Scandinav Bildbyrå

Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och stödet betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförts senast den 31 december 2019. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets e-tjänst. Mer information finns på Energimyndighetens webbplats. Länk finns i "Relaterad information".

Uppföljning av radonbidrag

Villa i ett samhälle. Foto: Johnér

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från regeringen. Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat.

Uppföljning av investeringsstöd till äldrebostäder

Kvinna i lägenhet. Foto: Hans Ekestang

Du som har sökt investeringsstöd enligt det gamla systemet kan hantera din ansökan här. Ett nytt investeringsstöd till bostäder för äldre personer börjar gälla den 15 november.

Sök kreditgarantier

Personer runt ett bord. Foto: Gobrave

Här kan du räkna på ditt projekt för att se hur ditt löpande kassaflöde ser ut. Du kan också ansöka om förhandsbesked om kreditgarantier.

Sök hyresgarantier

Flerbostadshus med balkonger. Foto: Johnér

Kommunen kan ansöka om bidrag för lämnade hyresgarantier för ett kvartal i taget. Ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 10 mars, den 10 juni, den 10 september och den 10 december.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej