Bostadsrättshus

Här hittar du bidrag, stöd och garantier för bostadsrättsföreningar som går att söka.

Stöd till bostäder för äldre

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

Stöd till utemiljöer

Illustration över stadsmiljö

Regeringen har beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Syftet är att stödet ska höja livskvaliteten och stimulera till aktivitet och social gemenskap i dessa områden.

Bostadsanpassningsbidrag

En ung kvinna som arbetar med ett golv. Foto: Franz Feldmanis

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig.

Återställningsbidrag

Arbete med vägg. Foto: Franz Feldmanis

Hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar som vill ta bort anordningar som finns för att någon boende beviljats bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas.

Förvärvsgaranti

En skylt med texten "Till salu" som pekar mot ett bostadshus. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej