Hyreshus

Information om stöd och bidrag för dig som äger, producerar hyreshus eller som bor i ett hyreshus.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Stöd för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande.

Stöd till bostäder för äldre

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Illustration över bostadsområde som renoveras. Illustration: Jan Olsson

Nu kan fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går tillbaka till hyresgästerna genom en hyresrabatt och en del går till fastighetsägaren.

Stöd till utemiljöer

Illustration över stadsmiljö.

Regeringen har beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Syftet är att stödet ska höja livskvaliteten och stimulera till aktivitet och social gemenskap i dessa områden.

Bidrag för hyresgarantier

Balkonger på ett hyreshus. Foto:

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.

Bostadsanpassningsbidrag

Kvinna bygger om. Foto: Franz Feldmanis

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig.

Återställningsbidrag

Arbete med vägg. Foto: Franz Feldmanis

Hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar som vill ta bort anordningar som finns för att någon boende beviljats bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej