Stöd och bidrag för kommuner

Det finns olika stöd som kommuner kan söka. Stöden kan användas för att öka bostadsbyggandet, förbättra utemiljöer och rusta upp skollokaler.

Stöd till bostäder för äldre

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Illustration över bostadsområde som renoveras. Illustration: Jan Olsson

Nu kan fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går tillbaka till hyresgästerna genom en hyresrabatt och en del går till fastighetsägaren.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren.

Stöd till utemiljöer

Illustration över stadsmiljö

Regeringen har beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer. Syftet är att stödet ska höja livskvaliteten och stimulera till aktivitet och social gemenskap i dessa områden

Bidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer

En teckning av en skollokal. Illustration: Jan Olsson

Regeringen har infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler. Från och med 1 juni 2016 är det även möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer.

Bidrag för hyresgarantier

Balkonger på hyreshus. Foto: Johnér

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.

Bidrag för omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Flervåningshus. Foto: Peter Kroon

Den kommun som anser sig behöva hjälp för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej