Stöd till utvecklingsprojekt för tillämpning av plan- och bygglagen går inte längre att söka

Stöd till utvecklingsprojekt för tillämpning av plan- och bygglagen går inte längre att söka. Som en del av Boverkets uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen har 12 miljoner kronor delats ut i stöd till kommuner för utveckling av tillämpningen av PBL.

Pengar till kommuner för att utveckla tillämpningen av PBL

Boverket har fått ett regeringsuppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan och bygglagen (2010:900). Målsättningen med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av denna lag.

Kommuner har kunnat söka stöd för att genomföra nationella utvecklingsprojekt för att få fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten sker i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer har i vissa fall medverkat. Resultat och erfarenheter ska spridas till kommuner och länsstyrelser.

Bakgrund till stödet

Målsättningen med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan-och bygglagen. Stödet är en del av kompetenssatsningen. Kompetensinsatserna ska pågå 2014-2016 och är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87).

Uppdraget består av följande delar:

  • Utveckling av tillämpning av PBL – nationella utvecklingsprojekt (stödet)
  • PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser
  • PBL-nätverk

Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej