Stöd för kommunala bostadsföretag

Kommunala bostadsföretag kan söka bidrag för att omstrukturera företagen.

Bidrag för omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Flervåningshus. Foto: Peter Kroon

Den kommun som anser sig behöva hjälp för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej