Skolor och lokaler

Från den 1 november kan man söka bidrag för att rusta upp skollokaler. Här finns även information om andra bidrag som går att söka till lokaler och skolor. Det handlar om bidrag för till exempel renovering eller utveckling av verksamheten.

Bidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer

En teckning av en skolsal. Illustration: Jan Olsson

Regeringen har infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler. Från och med 1 juni 2016 är det även möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer.

Allmänna samlingslokaler - Investeringsbidrag

Folkets hus Årsta torg, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Senast den 31 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal.

Ungdomsverksamhet - utvecklingsbidrag

Pojke som spelar biljard. Foto: Franz Feldmanis

Senast den 31 augusti varje år kan man söka utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.

Kulturlokaler - icke statliga

Kvinna målar vägg. Foto: Franz Feldmanis

Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej