Stöd till bostäder för äldre

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

Stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Du kan ansöka för projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare.

Du kan få stöd för:

  • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer för äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
  • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden
  • anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor under 2017 för stödet och 400 miljoner årligen för 2018–2020.

Mer information

Informationsbroschyr, ansökningsblankett samt förordning och föreskrifter finns i "Relaterad information".

Ansökningsprocessen – steg för steg

• Börja med att hämta information
På denna webbplats finns all information som du behöver för att ansöka om stödet. Information om villkor, förordningar, föreskrifter och allmän information hittar du via länkarna i "Relaterad information".

• Läs igenom villkoren noga
För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Du måste också förbinda dig att under minst åtta år förvalta bostäderna enligt de villkor som gällde när du fick stöd.

• Har du frågor, kontakta länsstyrelsen där du vill bygga
På varje länsstyrelse finns personer som arbetar med stödet och som kan svara på frågor. Adresser och telefonnummer finns på länsstyrelsernas webbplats som du hittar via länk i "Relaterad information".

• Ansök om stöd hos länsstyrelsen
Ansökan görs hos länsstyrelsen i det län där fastigheten finns. Du kan ansöka för projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare. Ansökningsblanketten hittar du i "Relaterad information".

• Länsstyrelsen handlägger ansökan
Länsstyrelsen handlägger ansökan och fattar beslut om stöd.

• Länsstyrelsens beslut kan överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej