Bidrag och stöd för villaägare och byggherrar

Du som är villaägare eller byggherre kan söka bidrag och stöd för olika åtgärder. Till exempel kan det handla om anpassningar för personer med funktionsnedsättning.

Bostadsanpassningsbidrag

Kvinna arbetar i kök. Foto: Franz Feldmanis

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig.

Förvärvsgaranti

En skylt med texten "Till salu" som pekar mot ett bostadshus. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen