Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig, till exempel ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Du kan ansöka om bidraget om du eller en familjemedlem har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidraget finns för att ge personer som har bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag gäller alla slags privatbostäder. Du kan bo i eget hus, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Bostaden ska normalt vara en permanent bostad. Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett hus som används som fritidshus.

Viktig information till hyresgäster och bostadsrättshavare

Om du bor i hyreslägenhet behöver du normalt samtycke från hyrevärden till att anpassningen utförs. Även bostadsrättshavare kan behöva ett sådant samtycke från bostadsrättsföreningen. Det gäller oavsett om du beviljas bostadsanpassningsbidrag eller inte. Läs mer om detta i Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidraget, sidorna "Viktigt för dig som bor i hyreshus - hyresvärdens medgivande" och "Viktigt för dig som bor i bostadsrättshus - bostadsrättsföreningens medgivande". Länkar till dessa sidor finner du under "Relaterad information".  Berätta gärna att hyresvärd och bostadsrättsförening  i vissa fall kan söka återställningsbidrag när åtgärden inte längre behövs. Se "Relaterad information" för att läsa om återställningsbidraget.

Anpassningen ska vara nödvändig

Åtgärderna ska vara nödvändiga, och göra det möjligt för dig att bo och fungera bra i din bostad, till exempel

  • ta dig in och ut ur bostaden
  • förflytta dig inomhus
  • laga mat
  • sköta din hygien.

Bidrag till fasta funktioner

Du kan bara få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Till exempel för att bredda dörröppningar eller bygga om ett badrum. Däremot kan du inte få bidrag för en takmonterad personlyft, rullgardiner eller andra föremål som man normalt tar med sig om man flyttar.

Inget bidrag om åtgärden ändå behöver utföras

Kommunen kan avslå ansökan om bostaden behöver fixas även av något annat skäl än funktionsnedsättningen. Till exempel går det inte att få bostadsanpassningsbidrag för att inreda en dusch om bostaden helt saknar dusch eller badkar eller för normalt bostadsunderhåll.

Bidrag när du flyttar

När du flyttar har du inte samma möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag. Om du till exempel flyttar till en bostad med badkar, men behöver en dusch, kan kommunen avslå ansökan om du inte har särskilda skäl för att välja den här bostaden som behövde anpassas. När du bygger ett nytt hus är det också svårare att få bidrag. Oftast kan du bara få bostadsanpassningsbidrag till mer speciell utrustning. Till exempel en specialtoalett med spol- och torkfunktion eller utrustning som gör diskbänken höj- och sänkbar.

Skicka din ansökan till kommunen

Kontakta din kommun om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Där finns ansökningsblankett. Tillsammans med den ska du skicka ett intyg från läkare, arbetsterapeut eller liknande om att åtgärden du vill göra är nödvändig.

Hur mycket pengar kan man få?

Du kan få bostadsanpassningsbidrag oavsett hur stor inkomst du har. Du kan få bidrag för att täcka allt du betalar för att få bidragsberättigande åtgärder utförda. Men kostnaden ska vara skälig. Det är kommunen som bedömer hur stor summa som är skälig. Kommunen kan begära att du lämnar in en offert eller kostnadsberäkning.

Vem gör vad?

Kommunen

Generell logotyp för myndighet

Det är kommunen som beslutar om bostadsanpassningsbidrag. Det är dit du ska vända dig för information och ansökningsblankett. I Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidrag, "Bostadsanpassningsbidraget – en webbhandbok", hittar du en länk till just din kommuns information om bidraget.

Förvaltningsdomstolarna

Generell logotyp för myndighet

Du kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten om du inte fått något bidrag eller tycker att du fått för lite. Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga till kammarrätten.

Men där måste du först få prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans. Även där behöver du först få prövningstillstånd.

Läs i relaterad information om hur förvaltningsrätterna är organiserade.

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket är tillsynsmyndighet. Boverket arbetar för att kommunernas bidragsverksamhet ska fungera bra och vara rättssäker för enskilda.Boverket tar emot anmälningar från enskilda som inte är nöjda med kommunens handläggning.

Boverket granskar då enbart sådant som till exempel att kommunerna ger en god service och svarar på ansökningar inom rimlig tid. Boverket bedömer däremot inte om kommunen har beviljat för lite i bidrag. Skicka din anmälan till Boverket, Registraturen, Box 534, 371 23 Karlskrona eller via e-post. I anmälan skriver du

  • kommunens namn
  • vad du vill klaga på när det gäller den formella handläggningen
  • ditt namn och din adress.


Du kan även använda detta formulär. Men läs först mer om tillsynsanmälningar i Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej