Kommuner med underskott på bostäder ökar kraftigt – bostadsbyggandet förväntas öka

Bostadsbyggandet ökade kraftigt under 2016. Preliminärt påbörjades cirka 67 000 bostader, inräknat tillskott genom ombyggnader. Tillväxten avtar nu betydligt.

Se en filmad presentation av Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer

I år påbörjas 72 000 bostäder och nästa år 74 500 bostäder enligt Boverkets prognos. Byggandet förväntas öka mest i Storgöteborg.

Styrkan i efterfrågan och kapaciteten i byggsektorn blir allt svårare att bedöma. Möjligen kan toppen nås under 2017 och byggstarterna bli färre under 2018. Men i ett starkare scenario kan nivåerna bli högre båda åren. Kommunernas bedömningar indikerar att närmare 80 000 bostäder skulle kunna påbörjas år 2018.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

Diagram över påbörjade bostäder. Illustration: Boverket
Källa: SCB och Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Byggandet av studentbostäder förväntas öka kraftigt

Boverket bedömer att hyresrätter kommer att öka mer än bostadsrätter. Byggandet av studentbostäder förväntas öka med över 50 procent under 2017. Cirka 5 500 studentbostäder kan komma att påbörjas under året, varav nästan hälften i Stockholms stad.

Goda förutsättningar

Vi utgår från att efterfrågan kommer att vara betydande totalt sett under prognosperioden, även om den kan försvagas efterhand som allt större volymer kommer ut på marknaden och räntehöjningar närmar sig. Förutsättningarna i samhällsekonomin är goda. Flera investeringsstöd har nyligen införts. Behovet av bostäder är stort, och befolkningstillväxten förväntas vara hög under överskådlig tid. På lite längre sikt finns dock risken att räntehöjningar leder till att efterfrågan avtar.

Fler byggare anger att det inte finns hinder

Många aktörer framhåller brist på kapacitet, i synnerhet brist på vissa kvalificerade tjänster, som hinder för ett ökat byggande. Brist på arbetskraft har varit det största hindret för husbyggare sedan början av 2015, enligt Konjunkturinstitutets barometer. Men sedan november ser vi även en tendens till lättnader och i senaste barometern anger var fjärde husbyggare att det inte finns några hinder alls.

Hinder för ökat byggande, husbyggare

Diagram över hinder för ökat bostadsbyggande. Illustration: Boverket
Källa: KI, mars 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Hög nivå på byggandet i flertalet kommungrupper år 2018

Boverkets prognos för 2018 innebär att det påbörjas mellan 8,5 och 10 bostäder per 1 000 invånare år 2018 i storstadsregionerna och i genomsnitt i gruppen av större kommuner utanför storstadsregionerna.

Påbörjade bostäder per 1000 invånare. Illustration: Boverket
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Några större kommuner anger balans på bostadsmarknaden

I Boverkets bostadsmarknadsenkät anger 255 kommuner att man har underskott på bostäder, medan 34 kommuner anger att man har balans och endast en kommun anger överskott.

Samtidigt anger Örebro, Helsingborg och Kristianstad att man har balans på bostadsmarknaden, totalt sett. Det behöver inte betyda att det är balans i hela kommunen eller för alla grupper. Gemensamt för kommunerna är att det har påbörjats mycket bostäder det senaste året och att man förväntar att bostadsbyggandet även fortsättningsvis håller en hög takt.

Se en film om hur Helsingborg arbetar för en bostadsmarknad i balans

71 kommuner bedömer att marknaden kommer att vara i balans om tre år

I enkäten bedömer 71 kommuner att marknaden kommer att vara i balans om tre år, totalt sett. 44 av dessa anger att man i dagsläget har underskott på bostäder.

Prognos för bostadsbyggandet maj 2017

Tabell över bostadsbyggande 2017.
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

För mer information

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se länk i "Relaterad information".

Kontaktperson

Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker
Tel: 0455-35 31 60
E-post: hans-ake.palmgren@boverket.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej