Kommuner med underskott på bostäder ökar kraftigt – bostadsbyggandet förväntas öka

Byggandet av flerbostadshus är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Boverket bedömer att byggandet ökar även under 2017, men i en betydligt lägre takt.

Boverkets prognos är att det påbörjas 64 000 bostäder i år och 67 000 bostäder nästa år. Enligt SCB påbörjades preliminärt över 36 000 bostäder under första halvåret. Uppgiften är dock osäker, och utfallet kan ha varit lägre.

Diagram som visar antalet påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad.
Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Aktiviteten är hög på många håll. I Storstockholm liksom i större kommuner som Örebro, Linköping, Helsingborg, Uppsala, Umeå och Växjö har det påbörjats många bostäder.

Diagram över påbörjade bostäder per 1 000 invånare
Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Kapaciteten avgörande

I dagsläget är det kapaciteten inom byggsektorn och troligen även inom kommunerna som utgör det främsta hindret för ett ökat byggande. Den höga aktiviteten driver upp byggpriserna, vilket kan hålla tillbaka byggandet av hyresrätter. Kapaciteten i byggsektorn ökar sannolikt, men långsamt.

Ökningen av bostadspriserna har bromsat in

Bostadspriserna har stigit mycket kraftigt de senaste fem åren, men sedan årsskiftet ser vi en tydlig inbromsning till en lugnare nivå. Priserna är klart högst i Stockholmsregionen. Där är samtidigt prisökningen under 2016 betydligt lägre än i Göteborgs- och Malmöregionerna.

Priser på bostadsrätter i Stockholm, Göteborg och Malmö
Källa: Valueguard. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Risk för prisfall på sikt

På sikt kan räntorna komma att stiga, samtidigt som hushållens ekonomi utvecklas svagare. Det finns då en risk att bostadspriserna faller och att efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus avtar. Det kan dock ge ett ökat utrymme för byggande av hyresrätter.

Prognos för bostadsbyggandet, november 2016 2016p 2017p
Nybyggnad flerbostadshus    
      Bostadsrätt 24 300 24 500
      Hyresrätt 23 000 25 300
      Äganderätt 200 200
Småhus 13 000 13 500
     
Total nybyggnad 60 500
63 500
Nettotillskott genom ombyggnad 3 500 3 500
Totalt påbörjade bostäder 64 000 67 000

För mer information

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se länk i "Relaterad information".

Kontaktperson

Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker
Tel: 0455-35 31 60
E-post: hans-ake.palmgren@boverket.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej