Ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar

Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

En förening som inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter, varken vid nybygge eller vid ombildning.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Läs mer i våra allmänna råd om ekonomiska planer i publikationen "Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar" under "Relaterad information" i menyraden.

Intygsgivare ska granska planen

Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare. Om de bedömer att det som står i planen stämmer och ert bostadsprojekt är ekonomiskt hållbart intygar/godkänner de planen. Du kan hitta godkända intygsgivare via vår söktjänst "Hitta intygsgivare" under "Relaterad information" i menyraden.

Registrera planen hos Bolagsverket

När intygsgivarna har försett planen med intyg ska ni registrera den hos Bolagsverket. Om ni vill läsa om en viss förenings ekonomiska plan så vänd er till Bolagsverket.

Ny plan om förutsättningarna förändras

Om det händer något som skulle kunna påverka bedömningen av er verksamhet, måste ni i föreningen ta fram en ny ekonomisk plan och registrera den, för att få upplåta fler bostadsrätter. Om ni inte ska upplåta några fler bostadsrätter behöver ni inte ta fram en ny plan.

Detta gör Boverket

Boverket ger allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Vi har också ett tillsynsansvar över intygsgivarnas verksamhet, för att kontrollera att de följer de bestämmelser som finns.

 

Detta gör Boverket

Boverket ger allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Vi utövar också tillsyn över intygsgivarnas verksamhet, så att de sköter sitt uppdrag enligt de regler som finns.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej