Säkerhet

Alla byggnader och tomter ska vara utformade så att de förebygger olyckor och är säkra för både vuxna och barn. Därför måste de uppfylla de säkerhetskrav som finns i lagar, förordningar och olika regler.

Brandskydd i bostaden

En brandbil och ambulans utanför ett hus. Foto: Franz Feldmanis

I varje bostad ska det finnas brandskydd, för din och dina grannars säkerhet. I alla bostäder ska det finnas brandvarnare.

Flytta hissar och andra motordrivna anordningar

En hiss i ett trapphus. Foto: Björn Fredljung

När du ska flytta en begagnad hiss, rulltrappa eller port behöver du uppfylla vissa krav. Här hittar du de viktigaste kraven.

Personsäkerhet

Barn på balkong. Foto: Hans Ekestang

Byggnader, anläggningar och tomter ska utformas så att risken för olyckor och personskador blir så liten som möjligt. Säkerhet för barn är särskilt viktig där det krävs.

Taksäkerhet

En byggarbetare som lägger ett tak: Foto: Scandinav

Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man för byggnadens användning och drift behöver ta sig upp på taket, förflyttar sig på taket samt arbetar på taket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej