Aktuella uppdrag

Information om pågående arbete kopplat till byggande. Här presenteras också ett urval av avslutade uppdrag.

Får jag lov?

Ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

Serietillverkade byggnader

Två hus i Hammarby sjöstad. Foto: Hans Ekestang

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadana utformade bedöms på samma sätt.

Nya regler för asylboenden

Regering beslutade innan jul att undantag från de tekniska egenskapskraven och utformningskraven ska vara möjligt i tillfälliga anläggningsboenden från och med den 1 januari i år (2016).

Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Nybygge. Foto: Hans Ekestang

Boverket och Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram underlag inför en s.k. kontrollstation 2015 avseende nära-nollenergibyggnader. Här hittar du de aktuella projekten inom området.

Boverkets byggråd

Byggarbetsplats. Foto: Peter Kroon

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte och att hålla aktörerna inom byggområdet uppdaterade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej