Klimatpåverkan i byggprocessen

Boverket ska utreda förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan.

Ska redovisas till Regeringen i samband med Boverkets årsrapport för 2017.

Mer information

Kontakta uppdragets projektledare om du är intresserad av att veta mer eller föra dialog om uppdraget. Kontaktuppgifter till Hans-Olof Karlsson Hjorth finns i "relaterad information"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej