Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Regeringen beslutade 8 december 2016 om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader nu är definierat.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 april 2017.

Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU ska medlemsstaterna se till att

  • alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader, och
  • nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter är nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2018.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej