Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • BRE - BFS 2017:1

  Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

 • HYBO - BFS 2016:17

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

 • EMK - BFS 2016:16

  Boverkets allmänna råd om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

 • BBR - BFS 2011:6

  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

 • CEX - BFS 2007:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert

 • BEN - BFS 2016:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

 • BED - BFS 2007:4

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

 • H - BFS 2011:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

 • HYS - BFS 2016:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

 • BÄL - BFS 2016:9

  Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Sidansvarig: Webbredaktionen