Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • H - BFS 2011:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

 • HYS - BFS 2016:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

 • BÄL - BFS 2016:9

  Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

 • REN - BFS 2016:8

  Boverkets föreskrifter om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

 • UTE - BFS 2016:7

  Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer av vissa bostadsområden

 • ATA - BFS 2016:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden

 • SUS - BFS 2015:7

  Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

 • Upphävd SOLROT - BFS 2006:15

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

 • EKS - BFS 2011:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

 • EVP - BFS 2011:11

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

Sidansvarig: Webbredaktionen