Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • CIN - BFS 2013:3

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

 • FRI - BFS 2015:1

  Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

 • KA - BFS 2011:14

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga

 • BAB - BFS 1992:46

  Boverkets föreskrifter till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

 • Upphävd RN - BFS 2003:1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

 • DPB - BFS 2014:5

  Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

 • JOM - BFS 2014:1

  Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

 • IFT - BFS 2014:2

  Boverkets föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

 • RIV - BFS 2013:15

  Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

 • SEK - BFS 2013:7

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

Sidansvarig: Webbredaktionen