Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 99 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • EKKO - BFS 2017:7

  Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare

 • EKS - BFS 2011:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

 • Upphävd EKS - BFS 2008:8

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

 • EMK - BFS 2016:16

  Boverkets allmänna råd om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

 • EVP - BFS 2011:11

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

 • Upphävd EVP - BFS 1997:58

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

 • Upphävd FBS - 1995:55

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statlig bostadsbyggnadssubvention

 • Upphävd FIA - BFS 1996:59

  Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder

 • FRI - BFS 2015:1

  Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

 • Upphävd HEL - BFS 2009:2

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för investeringar i solvärme

Sidansvarig: Webbredaktionen