Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • SAK - BFS 2011:17

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd

 • Upphävd BBR - BFS 1993:57

  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

 • Upphävd EKS - BFS 2008:8

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

 • Upphävd BIM - BFS 1995:29

  Boverkets föreskrifter om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

 • Upphävd BSI - BFS 1995:30

  Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder

 • Upphävd OMÄ - BFS 1993:19

  Boverkets föreskrifter om särskilt ombyggnadsbidrag rör äldrebostäder

 • Upphävd FIA - BFS 1996:59

  Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder

 • Upphävd BFI - BFS 1994:64

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

 • Upphävd SOP - BFS 2005:2

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen

 • Upphävd EFB - BFS 1994:62

  Boverkets föreskrifter om extra statligt stöd för förbättring av bostäder

Sidansvarig: Webbredaktionen