BED – Energideklaration

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer för byggnader. Författningen bygger på ett EG-direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Författningen om energideklarationer reglerar bland annat vad en energideklaration är, vilka byggnader som ska energideklareras, undantag från skyldighet att energideklarera byggnader och vem som får lov att göra en energideklaration.

BFS nummer: BFS 2007:4 - BED 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Beslutad: den 16 februari 2007
Ändrad: t.o.m. BFS 2016:14 - BED 9

Omtryck: BFS 2012:9 och BFS 2013:16.

 • Konsoliderad Konsoliderad version av BED

  BFS 2007:4 med ändringar till och med BFS 2016:14

  Ladda ned(316 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:14 - BED 9

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (116 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:1 - BED 8

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (85 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2014:6 - BED 7

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (100 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:16 - BED 6

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (383 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:9 - BED 5

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (101 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2011:7 - BED 4

  Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (24 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2010:6 - BED 3

  Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (88 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2007:14 - BED 2

  Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna och de allmänna råden (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (21 kB)
 • Grundförfattning BFS 2007:4 - BED 1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

  Ladda ned (172 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen