BEN – Om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

Boverkets författning BEN gäller när man ska fastställa en byggnads energiprestanda. BEN innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår fastställs genom beräkning eller genom mätning. BEN ska tillämpas när man ska verifiera att en byggnad uppfyller krav på specifik energianvändning i BBR eller när man ska fastställa en byggnads energiprestanda i en energideklaration.

BFS nummer: BFS 2016:12 - BEN 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår
Beslutad: den 23 november 2016
Ändrad: t.o.m. BFS 2017:6 - BEN 2

Omtryck: BFS 2017:6. Rättelseblad i BFS 2016:12 har iakttagits.

  • Ändringsförfattning BFS 2017:6 - BEN 2

    Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

    Ladda ned (243 kB)
  • Grundförfattning BFS 2016:12 - BEN 1

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

    Ladda ned (347 kB)
Sidansvarig: webbredaktionen