CEX – Energiexpert

Vid en energideklaration är det energiexperten som samlar in uppgifter för den aktuella byggnaden. Behovet av åtgärder styrs av om expertens rekommendationer på åtgärder kan få negativa effekter på exempelvis inomhusmiljön eller byggnadens kulturvärde. Målet är alltid att sänka energianvändningen.

BFS nummer: BFS 2007:5 - CEX 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert
Beslutad: den 16 februari 2007
Ändrad: t.o.m. BFS 2016:15 - CEX 5

Omtryck: BFS 2013:17.

 • Konsoliderad Konsoliderad version av CEX

  BFS 2007:5 med ändringar till och med BFS 2016:15

  Ladda ned(108 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2016:15 - CEX 5

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

  Ladda ned (111 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2013:17 - CEX 4

  Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

  Ladda ned (113 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2011:9 - CEX 3

  Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert

  Ladda ned (20 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2010:7 - CEX 2

  Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

  Ladda ned (14 kB)
 • Grundförfattning BFS 2007:5 - CEX 1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert

  Ladda ned (28 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen