DPB - Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommunerna får bestämma i en detaljplan. Boverkets allmänna råd om planbestämmelser anger hur regleringen i detaljplaner bör utformas och vad som avses med olika användningar.

BFS nummer: BFS 2014:5 - DPB 1
Rubrik: Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan
Beslutad: den 19 november 2014
  • Allmänt råd BFS 2014:5 - DPB 1

    Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan

    Ladda ned (245 kB)
Sidansvarig: Webbredakionen