Om Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Mer information om vad Boverket arbetar med hittar du under "Boverkets uppdrag".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej