Boverkets remisser

När Boverket har tagit fram ett förslag till en ny eller ändrad regel ska vi skicka förslaget och konsekvensutredningen på remiss till de som berörs av regeln: myndigheter, organisationer, kommuner och andra.

De, och alla andra, får då lämna synpunkter på förslaget. Remissversionen av regeln är alltså det förslag till ny eller ändrad regel som skickades på remiss. Boverket går sedan igenom remissynpunkterna och justerar ibland regelförslaget innan vi beslutar att införa den nya eller ändrade regeln. Därför är texten i remissversionen ofta annorlunda från den regel som beslutas.

Regelförslag som är ute på remiss

Remiss; Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

Synpunkter på remissen lämnas senast den 8 februari 2017.

Remiss; Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.

Synpunkter på remissen lämnas senast den 31 januari 2017.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej