Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Nätverk för mindre bostäder

  Nätverket för mindre bostäder bjuder in till möte den 18 oktober på Färgfabriken. Teman är bla co-living och arkitektonisk kvalitet.

  När: 18 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Boverkets Nätverk för mindre bostäder i samverkan med Färgfabriken
 • Workshop - Information om farliga ämnen i anläggningsprodukter

  Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspektionen arrangerar en gemensam workshop på temat öka takten i tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i anläggningsprodukter.

  När: 18 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Trafikverket, Boverket och Kemikalieinspektionen
 • Sweden Urban Arena

  Sweden Urban Arena är en mötesplats för intressenter inom cityhandel och handelsplatser.

  När: 23 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC
 • Detaljplanekonferens 2017

  Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte?

  När: 25 oktober - 26 oktober Plats: Stockholm Arrangör: SKL & Boverket
 • Gröna lösningar skapar levande städer

  Vad innebär ekosystemtjänster, vilka värden och nyttor för det med sig, vilken kunskap och praktiska lösningar finns i dag?

  När: 17 november Plats: Stockholm Arrangör: Parterna inom C/O City och Boverket
 • Arkitekturgalan

  I år deltar Boverket på Arkitekturgalan, både på scen och med en monter med fokus på Boverkets digitala vägledningar.

  När: 28 november Plats: Stockholm Arrangör: Sveriges Arkitekter
 • Plattformsdagarna 2017

  Boka in i din kalender redan nu - årets Plattformsdagar 6-7 december på Eriksbergshallen i Göteborg! Vi kommer att ha stadspolitik för levande städer som övergripande tema.

  När: 6 december - 7 december
 • PBL Kompetensdagar 2017

  Boka in i din kalender redan nu! PBL Kompetensdagar 14 – 15 december på Münchenbryggeriet i Stockholm! Webbutbildningar i plan- och bygglagen är i fokus liksom framgångsfaktorer i PBL processen, rättsfall och medborgardialogens betydelse för ett hållbart bostadsbyggande.

  När: 14 december - 15 december
Sidansvarig: Webbredaktionen