Förebyggandekonferensen 2017 – brandskydd

Datum: 29 mars 09:00 - 30 mars 15:00 Plats: Karlstad Congress and Culture Center, Tage Erlandergatan 8, Karlstad Arrangör:MSB
Konferensen är ett tillfälle för dig som arbetar med förebyggande brandskyddsfrågor att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Konferensen handlar bland annat om flyktingsituationen som rådde hösten 2015 och vad den har medfört för ändringar i reglerna.

Konferensen riktar sig till de som arbetar med förebyggande brandskyddsfrågor inom räddningstjänster, konsulter, länsstyrelser och andra berörda aktörer.

Under konferensen har du möjlighet att välja mellan olika seminarier, seminarierna genomförs i två omgångar.

Delar ur programmet

 • Vilka brinner det hos och vilka omkommer till följd av brand?
  Finn Nilson och Anders Jonsson, Karlstad universitet
 • Gör vi rätt saker?
  Marcus Runefors, Lunds Tekniska Högskola
 • Flyktingsituationen
  Anders Fridborg, Uppsala kommun, Anders Johansson, Boverket,
  Johan Harald Migrationsverket och Anna Nyman, MSB
 • Vad är syftet med Boverkets byggregler?
  Nils Olsson, Bengt Dahlgren AB
 • Brandskydd i byggprocessen
  Caroline Bernelius Cronsioe, MSB/Boverket och Magnus Lundqvist
  Räddningstjänsten Karlstads regionen

Mer information och detaljerat program hittar du via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej