Nätverk för mindre bostäder

Datum: 18 oktober Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm Arrangör:Boverkets Nätverk för mindre bostäder i samverkan med Färgfabriken
Nätverket för mindre bostäder bjuder in till möte den 18 oktober på Färgfabriken. Teman är bla co-living och arkitektonisk kvalitet.

Nätverket för mindre bostäder är öppet för alla som arbetar med eller är intresserade av frågor om mindre bostäder. Tanken med nätverket är att Boverket ska kunna följa, föra dialog med och bidra till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som arbetar praktiskt på olika sätt och på olika arenor med att tillskapa små bostäder. Vi vill även skapa en arena för aktörerna att föra dialog sinsemellan. Nätverket har möten två gånger om året.

Programpunkter

  • Vad innebär en nationell arkitekturpolicy för kvaliteten?
  • Är små bostäder rätt väg att gå?
  • Kan det danska CPH Village ge oss inspiration?

Det blir en dag då vi vrider och vänder på perspektiven, i workshops och i föreläsningar. Vi hoppas det ska ge både ny kunskap, idéer och värdefulla kontakter! Ta del av hela programmet via dokumentet i "Relaterad information".

Kaffe och fralla från 08.30 och start kl. 09.00. Lunch är på egen bekostnad, ange gärna önskemål om särskild kost och eventuell allergi.
Anmäl dig senast 10 oktober till: osa@fargfabriken.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej