Presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

Datum: 12 januari 09:30 - 12:00 Plats: Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17, Stockholm Arrangör:Boverket
I samband med att Boverkets förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader skickades ut, bjöd Boverket in till en presentation och webbsändning av föreslagna ändringar. Sändningen går också att se i efterhand. Du hittar länken i ”Relaterad information”. Obs! Där finns också ett dokument med Powerpointbilder från presentationen.

Regeringen beslutade den 8 december om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader är definierat.

Boverket har tagit fram förslag på tillämpningsföreskrifter till förordningen i form av en ändring av Boverkets byggregler, BBR, ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN, samt ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 april 2017 och målsättningen är att de första tillämpningsföreskrifterna ska finnas framme till samma datum.

Remissen på förslagen skickades ut under vecka 3 och finns tillgänglig på Boverkets webbplats.

Förordningen finns i "Relaterad information". Där hittar du också länkar till mer information om nära-nollenergibyggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej