Webbseminarium om tidsbegränsade bygglov

Datum: 23 maj
Tisdagen den 23 maj bjuder Boverket in till ett webbseminarium om nya regler för tidsbegränsade bygglov för bostadshus.

Den 1 maj träder nya regler om tidsbegränsade bygglov för bostadshus i kraft. I samband med det publicerar Boverket vägledning om dessa ändringar på PBL kunskapsbanken och den 23 maj direktsänder vi ett webbseminarium som belyser reglerna om tidsbegränsade bygglov i sin helhet. Länk till sändningen hittar du i "Relaterad information".

Webbseminariet kommer att handla både om de regler som redan finns och om de som träder i kraft den 1 maj. Vi tar också upp hur de tekniska egenskapskraven ska hanteras i ärenden som rör tidsbegränsade bygglov.

Seminariet syftar till att klargöra gällande regler och att förenkla tillämpningen främst för dig som hanterar ärenden i lov- och byggprocessen men även för dig som representerar byggherrar och entreprenörer med projekt som kan omfatta tidsbegränsade bygglov.

Under maj kommer också en lång rad nya vägledningar om Boverkets byggregler, BBR, och om Boverkets konstruktionsregler, EKS, på PBL kunskapsbanken. Nya webbutbildningar i PBL finns också på plats att användas fritt – för dig som vill ta en PBL-kurs enskilt eller för er som vill organisera gemensam workshop. Vad kan du och din organisation ha nytta av? Vi visar och berättar mer sist i sändningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej