Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Ursäkta röran - ombyggnad pågår

  Under eftermiddagen och kvällen den 24 april kan det förekomma störningar på webbplatsen.

 • Nyhet, Boverkets guide för sanktionsberäkningar har uppdaterats

  Boverkets guide för sanktionsberäkningar har uppdaterats. Uppdateringen innebär att byggsanktionsavgiften beräknas till högst 25 prisbasbelopp i de fall den ska halveras.

 • Nyhet, BBR och EKS samlat på ett ställe på PBL kunskapsbanken

  Den 25 april är det premiär för Boverkets Byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS, på PBL kunskapsbanken. Informationen på PBL kunskapsbanken är numera mer samlad och grundlig och innehåller alltså förutom plan- och bygglagen även BBR och EKS.

 • Publikation, Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

  Boverket har utvärderat byggnadsnämndernas tillämpning av bestämmelserna om tidsfrister för handläggning av ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan.

 • Nyhet, Så tillämpades plan- och bygglagen 2016

  2016 fick tolv kommuner nya kommunomfattande översiktsplaner och majoriteten av detaljplanerna togs fram enligt den nya planprocess som är tänkt att användas. Det är ett av resultaten från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nyligen redovisats till Näringsdepartementet.

 • Publikation, Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler

  Denna rapport beskriver hur investeringsbidraget har fördelats under åren 2005-2016 och visar att det denna period, precis som tidigare, varit ett mycket högt söktryck på bidragsmedlen.

 • Nyhet, Ska du bygga något hemma? – Här får du hjälp

  För att underlätta för dig som ska bygga hemma, har vi samlat information som du kan ha nytta av. Oavsett om du ska bygga attefallshus, badrum, uteplats, uterum, staket eller något annat hemma hos dig.

 • Nyhet, Fortsatt stora utmaningar för att uppnå God bebyggd miljö

  Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kommer inte kunna nås till 2020. Den bedömningen gör Boverket i årets uppföljning av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket presenterade den 31 mars.

 • Nyhet, Sök Boverkets skolstöd

  Nu kan du som bedriver skolverksamhet söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

 • Nyhet, Webbutbildning om plan- och bygglagen på engelska

  Nu finns en engelsk översättning av Boverkets introduktionskurs om plan- och bygglagen.

Sidansvarig: Webbredaktionen