Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Webbutbildning med helhetsperspektiv

  Ny version av webbutbildning om PBL.

 • Nyhet, 2017 års bostadssituation för studenter

  Nu har antagningsbesked till universitet och högskolor inför höstterminen kommit och därmed ökar efterfrågan på studentbostäder. Boverket har sammanställt material som kan ge en nationell överblick över den aktuella bostadssituationen för studenter. Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det råder fortsatt brist på studentboenden i flertalet högskolekommuner, men även att byggandet av studentbostäder ser ut att öka kraftigt.

 • Publikation, Skolans nya plats i staden

  Syftet med rapporten är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolorna, i kombination med stadsbyggnadsprinciperna.

 • Nyhet, Buller och goda ljudmiljöer

  Hitta enkelt till våra vägledningar, utbildningar, webbseminarier och rapporter om buller.

 • Nyhet, Boverket söker flera nya medarbetare

  På Boverket arbetar cirka 230 personer med bred kompetens och skilda erfarenheter. Nu söker vi utredare inom miljö, samhällsplanerare, jurister, nationalekonomer och analytiker.

 • Nyhet, Boverket upphandlar ett informationscentrum för hållbart byggande

  Informationscentrumet ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Sista anbudsdag är 31 augusti 2017.

 • Publikation, Ny byggbehovsprognos från Boverket

  Boverket har gjort en ny byggbehovsprognos som säger att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder, vilket är lägre än tidigare beräkning.

 • Nyhet, Så arbetar kommuner med riskhantering

  För att visa hur frågor om hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion kan hanteras i planeringsskedet har Boverket gjort nedslag i vardagsarbetet i en rad kommuner runt om i landet.

 • Nyhet, Ny vägledning om detaljplanekravet

  Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om detaljplanekravet. I texten beskrivs bland annat när plankravet aktualiseras, när plankravet gäller och undantag från plankravet.

 • Nyhet, Ny vägledning om användning av kvartersmark

  Boverket har publicerat ytterligare vägledning till det allmänna rådet om planbestämmelser (DPB BFS 2014:5).

Sidansvarig: Webbredaktionen