Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Publikation, Underlag till nationell arkitekturpolicy

  Uppdraget omfattar en sammanställning och analys av olika processer samt dokument som kommuner använder sig av för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer.

 • Nyhet, Ny webbplats för svenskt miljöarbete

  Sverigesmiljömål.se är en ny nationell webbplats för miljöarbete. Webbplatsens huvudsakliga målgrupp är företag och kommuner och syftet är att inspirera och omvandla besökarnas engagemang till praktisk handling för att bidra till att miljömålen nås.

 • Nyhet, Miljöindikatorer visar bygg- och fastighetssektorns totala miljöpåverkan

  Boverkets miljöindikatorer sammanfattar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan på nationell nivå ur ett livscykelperspektiv. Miljöindikatorerna visar hur stora utsläppen eller användningen är i sektorn och utvecklingen över tid.

 • Nyhet, Ny generaldirektör på Boverket

  Anders Sjelvgren tillförordnas som ny generaldirektör på Boverket från 1 juli 2017.

 • Nyhet, Föreningar i landet får 27 miljoner i bidrag till lokaler

  Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år 2017 till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler.

 • Nyhet, I dag klockan 14: webbseminarium om tidsbegränsade bygglov

  Den 23 maj klockan 14-16 direktsänder vi ett webbseminarium som belyser reglerna om tidsbegränsade bygglov. Nyheter om vägledning i BBR och EKS och om PBL-utbildning presenteras också.

 • Nyhet, Nu har du möjlighet att söka utestödet igen

  Nu kan du söka utestödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

 • Nyhet, Få inspiration om bostadsförsörjning – se film från Marks kommun

  Vill du få inspiration och information om hur du kan arbeta med bostadsförsörjningen i en kommun? Se filmen från Marks kommun.

 • Publikation, Regional fysisk planering i utveckling

  Boverket vill i inspirationsskriften "Regional fysisk planering i utveckling – fyra exempel" lyfta vikten av samverkan och dialog för att nå framgång i arbetet med regional fysisk planering samt visa på vilken roll regionerna kan ha i processen.

 • Nyhet, Ny webbutbildning om brandskydd

  Nu lanserar Boverket en ny webbutbildning som handlar om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen.

Sidansvarig: Webbredaktionen