Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Boverket följer utvecklingen på bostadsmarknaden

  Boverket sammanställer uppgifter om hur bygg- , bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer" som ges ut två gånger om året.

 • Nyhet, Vägledning om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

  Boverket har tagit fram vägledningen Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan. Målet är att planeringen ska medverka till att skapa ett klimatneutralt samhälle.

 • Nyhet, Presentation om nära-nollenergibyggnader – uppdaterad med dokumentation

  I samband med att Boverkets remiss med förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader skickas ut, bjuder Boverket in till en presentation av föreslagna ändringar.

 • Nyhet, 30 miljoner till jämställda offentliga miljöer

  I en del tätorter finns platser som är utformade så att människor känner sig otrygga och ovälkomna. För att försöka motverka detta har Boverket under åren 2014 – 2016 haft ett uppdrag att fördela medel till utvecklingsprojekt för att skapa jämställda offentliga miljöer.

 • Publikation, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

  Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet bör göras.

 • Nyhet, Så skyddar du din fastighet vid oväder

  Storm och oväder kan leda till allvarliga störningar i samhället och leda till olyckor och dödsfall. Här kan du läsa om hur du skyddar din fastighet vid oväder.

 • Nyhet, Snart är den här – Planbestämmelsekatalogen

  I början av 2017 publicerar Boverket en ny e-tjänst – Planbestämmelsekatalogen. Denna tjänst ska förenkla vardagen för alla dem som arbetar med detaljplaner eller bygglov i landets kommuner.

 • Nyhet, Boverkets regleringsbrev för 2017

  Boverket har fått sina regleringsbrev för budgetåret 2017. Regleringsbreven innehåller de anslag som riksdagen har beviljat för myndighetens verksamhet.

 • Nyhet, Nytt investeringsstöd till hyresbostäder

  Det nya stödet ges till hyresbostäder och bostäder för studenter. Det ersätter ett liknande retroaktivt stöd som enbart går att söka till och med 28 februari 2017. Det nya investeringsstödet går att söka från och med den 1 januari 2017.

 • Nyhet, Ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, från 1 januari

  1 januari 2017 sker en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Det införs ett nytt krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader.

Sidansvarig: Webbredaktionen