Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Nya PBL-utövare möttes i Göteborg

  Drygt 30 nya PBL-medarbetare från 13 olika kommuner samlades på inbjudan av Byggsamverkan Västra Götaland den 22 augusti. Boverkets webbutbildning "Att arbeta med PBL" utgjorde en bas för dagen och deltagarna skulle inför seminariet studera de fyra ingående blocken.

 • Publikation, Digitala detaljplaner

  Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form.

 • Nyhet, Miljonsatsning på innovationer för hållbara städer

  Nu går det att söka stöd för projektering, förstudier och planering för att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Det finns 9 miljoner kronor som ska fördelas i höstens utlysning.

 • Remiss, Remiss; förslag till ändringar i Boverket föreskrifter och allmänna råd om OVK

  Boverket önskar synpunkter på förslagen med tillhörande konsekvensutredning senast 3 november 2017.

 • Nyhet, Nya regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar

  De nya reglerna, ska underlätta förståelsen av ekonomiska planer och ge intygsgivarna bättre verktyg vid granskningen av planer och kalkyler så att osunda bostadsprojekt förhindras.

 • Publikation, Länsstyrelsernas användande av digital teknik

  Det senaste året har länsstyrelserna fortsatt utveckla gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse. Det konstaterar Boverket i en rapport till regeringen.

 • Publikation, Aktuella planeringsfrågor Sverige 2017

  I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats.

 • Nyhet, 31 augusti – sista dag att söka bidrag för anpassning av samlingslokaler till ungdomsverksamhet

  Senast den 31 augusti varje år går det att söka verksamhetsutvecklingsbidrag hos Boverket. Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet.

 • Nyhet, Webbutbildning med helhetsperspektiv

  Ny version av webbutbildning om PBL.

 • Nyhet, 2017 års bostadssituation för studenter

  Nu har antagningsbesked till universitet och högskolor inför höstterminen kommit och därmed ökar efterfrågan på studentbostäder. Boverket har sammanställt material som kan ge en nationell överblick över den aktuella bostadssituationen för studenter. Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det råder fortsatt brist på studentboenden i flertalet högskolekommuner, men även att byggandet av studentbostäder ser ut att öka kraftigt.

Sidansvarig: Webbredaktionen