Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Nu finns konsoliderade författningar av BBR, BED och CEX

  BBR, BED och CEX finns nu i konsoliderad form.

 • Nyhet, Frågor om BEN och innetemperatur

  Boverket har fått frågor om vad som gäller för byggprojekt där startbesked ännu inte har hunnit meddelas men där projektering har gjorts utan att tillämpa BEN, Boverkets föreskrifter och allmänna råd för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

 • Nyhet, Allt från Plattformsdagarna

  Den 7–8 december genomfördes Plattformsdagarna. 350 deltagare deltog på sammanlagt 58 kunskapsdialoger och 28 speeddates. Nu finns all dokumentation och alla föreläsningar tillgängliga!

 • Nyhet, Presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

  I samband med att Boverkets remiss med förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader skickas ut, bjuder Boverket in till en presentation av föreslagna ändringar.

 • Nyhet, Utveckla och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön

  Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi utveckla dessa produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss. Det handlar exempelvis om förmågan att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om regnvatten och skapa hälsosamma livsmiljöer.

 • Nyhet, Dags för Plattformsdagarna

  Med fler än 300 deltagare genomför Plattform för hållbar stadsutveckling årets största workshop om hållbar stadsutveckling på Malmö Live 7-8 december!

 • Nyhet, Filmer om jämställda offentliga miljöer

  Nu kan du ta del av hur Kristianstads, Eslövs och Katrineholms kommuner har arbetat för att skapa mer jämställda offentliga miljöer. Filmer beskriver tre av de 24 projekt som av Boverket beviljades medel under åren 2014-2016.

 • Nyhet, Första skisserna till framtidens havsplaner har presenterats

  Fysisk planering på land är väl etablerat, men till havs brister det i planering samtidigt som alltfler intressen ska samsas. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterat de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida nationella havsplaner.

 • Nyhet, Läs vårt nyhetsbrev om miljarder i stöd och nya regler för energieffektivisering

  Nyhetsbrev om stöd, nya regler, webbseminarium och mycket annat.

 • Publikation, Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

  Dagens regler om höjd och våningsantal på byggnader kan vara svåra att förstå och tillämpa. Reglerna finns dessutom inte samlade på ett ställe. Boverket har därför tagit fram ett exempel på hur reglerna skulle kunna se ut istället, i form av en föreskrift.

Sidansvarig: Webbredaktionen