Boverkets regleringsbrev för 2017

Nyhet,

Boverket har fått sina regleringsbrev för budgetåret 2017. Regleringsbreven innehåller de anslag som riksdagen har beviljat för myndighetens verksamhet.

Regeringen presenterar 14 nya uppdrag som ska påbörjas under året. Uppdragen är av olika omfattning och karaktär och handlar till exempel om att ta fram tillsynsvägledningar, göra utvärdering av lagen om allmännyttiga bostadsbolag, se över förutsättningar för hållbart byggande samt användandet av digital teknik. Bland de tillkommande uppdragen finns ett uppdrag som gäller att bidra till regeringens mål att bidra till satsning på moderna beredskapsjobb.

När det gäller satsningar på PBL kompetensinsatser så har Boverket fått ett förlängt uppdrag för perioden 2017-2020. Uppdraget innebär utöver förlängningen även en utvidgning av det arbete som har bedrivits baserat på Boverkets tidigare regeringsuppdrag för perioden 2014-2016. I uppdraget ingår att inrätta ett kansli för att genomföra kompetensinsatserna.

Du kan läsa mer om Boverkets uppdrag och regleringsbrev via länkarna i "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej