Remiss; förslag till ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

Remiss,

De allmänna råden har hittills huvudsakligen avsett åtgärder på brandskyddsområdet, men Boverket föreslår nu att de utökas med allmänna råd som anger vilka ändringar på ventilationsområdet som är väsentliga och därmed kräver anmälan till byggnadsnämnden. Vidare föreslår Boverket ett mindre tillägg till de befintliga allmänna råden om vilka åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad och på den grunden är anmälningspliktiga. Författningsändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2017.

Synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning lämnas senast måndagen den 15 maj 2017.

Länk till remissen hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej