Så tillämpades plan- och bygglagen 2016

Nyhet,

2016 fick tolv kommuner nya kommunomfattande översiktsplaner och majoriteten av detaljplanerna togs fram enligt den nya planprocess som är tänkt att användas. En fortsatt låg andel lov och förhandsbesked överklagades och byggnadsnämnderna öppnade fler tillsynsärenden. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nyligen redovisats till Näringsdepartementet. Redovisningen finns nu tillgänglig på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik och uppföljningsteman som varierar med åren. Uppgifterna samlas till största del in via Boverkets Plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. Statistiken rör alltifrån översiktsplaner och detaljplaner till hur många bygglov som beviljats och hur tillsynsarbetet sett ut runt om i landet. Temadelarna för 2016 har fokus på byggnadsnämndernas tillsyn av funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader samt av hissar och andra motordrivna anordningar.

Utöver statistik och temadelar lyfter Boverket varje år ett antal spaningar, vilket är tendenser som uppmärksammats. Spaningarna för 2016 handlar bland annat om att det finns brister i planeringskedjan, att hantering av dagsljus behöver uppmärksammas mer och att det finns oklarheter när det gäller det medgivande som lämnas av grannar.

Ta del av statistiken som öppna data

På PBL kunskapsbanken redovisas statistik och temadelar med tillhörande diagram och interaktiva kartor. Statistiken finns även tillgänglig som öppna data, vilket gör att alla kan ladda hem och använda sig av de insamlade uppgifterna.

Läs mer om uppföljningen och få tillgång till statistiken som öppna data på PBL kunskapsbanken via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej