Vad betyder EU för den svenska bostadspolitiken?

Publikation,

Bostadsfrågorna seglar upp på flera håll inom EU. De sociala frågorna tar stora kliv framåt på EU-nivå och har hamnat högre upp på dagordningen än tidigare.

Under 2016 har också konkreta samarbeten inletts för att stärka städers utveckling. Dessutom driver EU-kommissionen på för fler energieffektiva och "smarta" byggnader som samspelar med resten av energisystemet. I rapporten "EU och bostadspolitiken 2016" beskriver Boverket hur bostadsfrågorna utvecklas i olika delar av EU-samarbetet just nu.

I rapporten kan du läsa om bland annat följande:

  • EU-kommissionen har konkretiserat initiativet till ett europeiskt samarbete, en "pelare", för sociala rättigheter som ska stimulera till sociala reformer i medlemsländerna. Ett färdigt förslag väntas våren 2017.
  • EU:s agenda för städer har nu blivit operationell. Som del av agendan har ett partnerskap för bostäder bildats som förväntas bli en viktig plattform för diskussion.
  • Kommissionen har föreslagit nya krav på att laddstolpar för elfordon ska installeras i lokalbyggnader som nybyggs eller genomgår omfattande renovering. Det märks att byggnadernas roll i energisystemet vidgas och får en framskjuten plats i EU:s energipolitik, när kommissionen har lämnat förslag på hur energipolitiken ska utvecklas till 2030.
  • Frågan om integrationen av migranter och asylsökande är närvarande i diskussionerna inom EU, där tillgången till bostäder lyfts fram som en viktig förutsättning.
  • Den svenska bostadsmarknaden är fortsatt föremål för granskning av EU-kommissionen. Kommissionen föreslår att Sverige bland annat begränsar avdragsrätten för att komma till bukt med hushållens växande skulder.

Boverket följer utvecklingen av bostadsrelevanta frågor inom EU

Boverket följer på regeringens uppdrag utvecklingen inom EU i frågor som berör som bostäder och förutsättningarna för den svenska bostadspolitiken. I rapporten "EU och bostadspolitiken 2016" hittar du våra iakttagelser av vad som har hänt under 2016 men också av sådant som är på gång inom den närmaste framtiden.

Länk till rapporten hittar du i "Relaterad information".

Mer information

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70 eller presservice@boverket.se

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej