Webbutbildning om plan- och bygglagen på engelska

Nyhet,

Våra webbutbildningar syftar till att förbättra kunskapen och tillämpningen av plan- och bygglagen, PBL. Utbildningarna riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete kommer i kontakt med PBL men också till dig som behöver övergripande kunskap.

Nu finns också en engelsk översättning av introduktionskursen om plan- och bygglagen. Det inledande avsnittet ger en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt som behandlar översiktsplan, detaljplan, lov- och byggprocess samt byggnadsnämndens tillsyn.

Länk till Boverkets webbutbildningar hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej