Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter 2006-2015

Här hittar du dataunderlag från miljömålsenkäter som genomförts sedan 2006. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och miljömålsenkäten samt aktuellt årtal som källa.

Datan ligger idag strukturerad i excelfiler som kan laddas ner och bearbetas vidare, till exempel för att ta fram statistik som du önskar.

Resultaten från den senaste och de tidigare enkäterna presenteras i form av olika excelfiler. Filerna innehåller bearbetat data sammanställt på olika sätt för att passa för dig som vill skapa egna kartor i GIS, jämföra svaren mellan åren eller se hur det gick för t.ex. Dalarna eller pendlingskommuner.

Frågorna som ställdes i enkäten hittar du på sidan om miljömålsenkäten. Se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej