Resultat från miljömålsenkäter 2006-2015

Här hittar du dataunderlag från miljömålsenkäter som genomförts sedan 2006. Du får kopiera och distribuera våra öppna data samt göra egna bearbetningar. När du använder dessa data ska du ange Boverket och Miljömålsenkäten som källa.

Resultaten från den senaste och de tidigare enkäterna presenteras i form av olika excelfiler. Filerna innehåller bearbetat data sammanställt på olika sätt för att passa för dig som vill skapa egna kartor i GIS, jämföra svaren mellan åren eller se hur det gick för t.ex. Dalarna eller pendlingskommuner.

Frågorna som ställdes i enkäten hittar du på sidan om miljömålsenkäten. Se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej