Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (439)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
160/20172017-01-16BeredningPQR International Group

Förfrågan om fläktluftkylare

159/20172017-01-16BeredningSIS

Remiss 15200 Innemiljö och energianvändning i byggnader. Thermostatic radiator vavles - Requirements and test methods. Termostatstyrda radiatorventiler - Fordringar och provningsmetoder

158/20172017-01-16BeredningPEAB

Fråga om energikrav för tillbyggnation av LSS-boende.

157/20172017-01-16BeredningInternt

Boverkets fortlöpande arbete 2017 med riksintressen och hushållningsfrågor

156/20172017-01-16BeredningKöpings Bostads AB

Begäran om energideklarationer

155/20172017-01-16BeredningLjusnarsbergs kommun

Begäran om Energideklarationer

154/20172017-01-16BeredningSIS

Remiss 15194 Hissar och rulltrappor, Safety rules for the Construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77

153/20172017-01-13Sekretessbelagd
152/20172017-01-14Sekretessbelagd
151/20172017-01-16Sekretessbelagd
Sidansvarig: Webbredaktionen