Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (313)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
177/20182018-01-15BeredningESV, Ekonomistyrningsverket

Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet avseende år 2017

176/20182018-01-15BeredningPersonuppgift

Fråga till kontaktpunkten om Redovisning av värden i databas, byggskivor

174/20182018-01-15BeredningUpphandlingsmyndigheten

Spetsteknologier och avancerade systemlösningar med transformativa effekter – Kopplingen till offentlig upphandling. Rapport över Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringens uppdrag.

173/20182018-01-15BeredningSIS

Remiss 16617, Round and sawn timber - Terminology. Trävaror - Terminologi

172/20182018-01-15BeredningFemak solenergi AB

Fråga om certifieringskrav

171/20182018-01-10AvslutadEnergi & Utbildning i Sverige AB

Fråga om primärenergifaktor

170/20182018-01-09BeredningSträngnäs kommun

Fråga om nedsättning av byggsanktionsavgift

169/20182018-01-15BeredningSMHI

Utlysning av medel för utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat 2018

168/20182018-01-15BeredningSIS

Remiss 16611 och 16613 Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas - Lås och beslag. Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder

167/20182018-01-15BeredningREKAB Entreprenad AB

Fråga om Verifiering av överensstämmelse med krav på produkter

Sidansvarig: Webbredaktionen