Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (482)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2317/20172017-04-28BeredningPöyry Sweden AB

Remiss, samråd enligt miljöbalken, ny kraftledning i Uppsala kommun, sökanden: Vattenfall

2316/20172017-04-24AvslutadPersonuppgift

Fråga om regler vid ändring av byggnad

2315/20172017-04-28BeredningNäringsdepartementet

Remiss, promemorian Cykelregler

2314/20172017-04-28BeredningPersonuppgift

Fråga om bostadsanpassningsbidrag och taxeringsvärde på hus

2313/20172017-04-28Sekretessbelagd
2312/20172017-04-28BeredningLänsstyrelsen i Västra Götalands län

Fråga om SIS-standarder

2311/20172017-04-28BeredningSkara kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Katedralskolan, förbättring utemiljö

2310/20172017-04-28BeredningPersonuppgift

Begäran om entledigande

2309/20172017-04-28BeredningSändlista

Samverkansavtal, Geografiska justeringsfaktorer i kommande krav på nära-nollenergibyggnader

2308/20172017-04-28BeredningLänsstyrelsen i Kalmar län

Fråga om EU-norm EN 1671:1997

Sidansvarig: Webbredaktionen