Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (353)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
3133/20172017-06-22BeredningInternt

Rutin för hantering i diariet av sekretessmarkerade ärenden om handlingar

3132/20172017-06-22AvslutadInternt

Riktlinjer för Boverkets brandskydd

3131/20172017-06-22AvslutadLänsstyrelsen Värmland

Fråga om rivningsförbud

3130/20172017-06-22BeredningKarlskrona kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Saltöskolan ombyggnation

3129/20172017-06-22BeredningKarlskrona kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Hästö medborgarhus

3128/20172017-06-22BeredningKarlskrona kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Spandelstorps gård

3127/20172017-06-22BeredningKarlskrona kommun

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552), Hästöskolan ombyggnation

3126/20172017-06-22BeredningFinansinspektionen FI

Remiss, förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

3125/20172017-06-22BeredningUmeå kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Byte av utomhusbelysning på förskolan Fröhuset Böleå 7:25

3124/20172017-06-22BeredningUmeå kommun

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Nybyggnad av förskolan Karusellen på samma fastighet som ursprunglig, upprustning av utemiljön

Sidansvarig: Webbredaktionen