Sök i webbdiariet

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (419)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
171/20172017-01-17BeredningPersonuppgift

Förfrågan om intygsgivare, ekonomisk kalkyl vid ombildning av bostadsrättsförening

170/20172017-01-17BeredningEnköpings kommun

Förfrågan om energibalansberäkning, BEN 1

169/20172017-01-17BeredningStockholms stad Östermalms stadsdelsförvaltning

Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem, Förskolegården på förskolan Fjällklockan i Norra Djurgårdsstaden

168/20172017-01-17BeredningKommerskollegium

Remiss, Rapport till Europeiska kommissionen om varuförordningen (EG) 764/2008

167/20172017-01-17Sekretessbelagd
166/20172017-01-17Sekretessbelagd
165/20172017-01-17BeredningInternt

Användare i Boverkets Fullmaktsregister

164/20172017-01-17BeredningEklund & Eklund AB

Förfrågan om uppföljning enligt tvåårsregeln för energideklarationer

163/20172017-01-17BeredningPiteBo

Begäran om energideklarationer

162/20172017-01-17BeredningNäringsdepartementet

Remiss, Överklagande av Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut den 14 november 2016 att upphäva detaljplanen för Badelunda-Tibble 3:15 m.fl. (ridanläggning och skola vid Brandthovda IP)

Sidansvarig: Webbredaktionen