Sök i webbdiariet

Tipsa någon om den här sidan.

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (836)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
6621/20172017-11-15AvslutadPersonuppgift

Fråga om OVK, obligatorisk ventilationskontroll

6620/20172017-11-17Sekretessbelagd
6619/20172017-11-17BeredningArctic CAD & Teknik

Fel i beräkningsexempel

6618/20172017-11-17BeredningNynas

Fråga om Minimum Temperature and Steel Material

6617/20172017-11-17BeredningEuropean Commission

Kallelse till möte, Invitation to the Standing Committee on Construction - 11December 2017, Brussels

6616/20172017-11-17BeredningNäringsdepartementet

Remiss, Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande upphävande av detaljplan för kv. Pantbanken 2,3 och 4, Östersunds kommun

6615/20172017-11-17BeredningLRF Konsult

Tips om rättsfall, jordbruk

6614/20172017-11-17BeredningSändlista

Direktupphandling, Flyttjänster 2018-1

6613/20172017-11-17BeredningRamböll Sverige AB

Remiss, Samråd kring föreslagna sträckningar för ombyggnation av befintlig 70 kV ledning mellan Harg och Gråska, Östhammars- och Norrtälje kommuner, Uppsala- och Stockholms län

6612/20172017-11-17BeredningSändlista

Strategiska kommunikationstjänster 2017

Sidansvarig: Webbredaktionen